بایگانی برچسب ها: اشعار کی آرش در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – کی آرش

نخستین چو کاووس باآفرین – کی آرش دوم و دگر کی پشین نام : کی آرش نام های دیگر : کیارش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به آبتین می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر کی آرش : کیقباد برادران کی آرش : کیکاووس کی آرمین […]