بایگانی برچسب ها: اشعار سلم در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – سلم

نخستین به سلم اندرون بنگرید – همه روم و خاور مراو را سزید نام : سلم نام سلم به زبان اوستایی : سلم که از واژه اوستایی sairama گرفته شده‌ است محل تولد سلم : آمل محل مرگ سلم : در میدان نبرد بدست منوچهر دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای […]