بایگانی برچسب ها: اشعار سباک در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – سباک

یکی نامور بود نامش سباک – ابا آلت و لشکر و رای پاک نام : سباک دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : نام فرمانروای جهرم در زمان اردشیر پادشاه ساسانی لیست اشعار : پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۱ پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۲