بایگانی برچسب ها: اشعار سام در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – سام

جهان پهلوان سام بر پای خاست – چنین گفت کای خسرو داد راست نام : سام نام کامل سام : سام نریمان محل تولد سام : زابل محل مرگ سام : زابل بر اثر کهولت سن منصب سام : شاه زابل، گرکساران، مازندران دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار […]