بایگانی برچسب ها: اشعار سام اسفندیار در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – سام اسفندیار

ز کرمان چو بیورد گرد و سوار – ز شیران چون سام اسفندیار نام : سام اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به اسفندیار می رسد ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : سام اسفندیار، طبق شاهنامه، وی مرزبان شیراز بود. هنگامی که خسروپرویز در آذربادگان بود، شماری […]