بایگانی برچسب ها: اشعار دل آرای در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – دل آرای

دل آرای چون آن سخن ها شنید – یکی  باد سرد از جگر بر کشید نام : دل آرای دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی وابستگان : همسر دل آرای : دارا و اسکندر فرزند دل آرای : روشنک توضیحات شخصیت: دل آرای نام مادر روشنک […]