بایگانی برچسب ها: اشعار دانشومند در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – دانشومند

شخصیت های شاهنامه – دانشومند = نام موبدی که تهمیته را برای رستم خواستگاری کرد