بایگانی برچسب ها: اشعار جندل در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – جندل

کجا نام او جندل پرهنر – بخ هر کار دلسوز بر شاه بر نام : جندل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار فردیدونیان ویژگی‌های جندل : امین فریدون شاه سخن ور و تیز هوش منصب : سفیر و فرستاده فریدون به یمن ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت […]