بایگانی برچسب ها: اشعار بهرام گور در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – بهرام گور

کمان را به زه کرد بهرام گور – رانگیخت از دشت آرام شور نام : بهرام گور نام های دیگر : بهرام پنجم یا وهرام پنجم زمان تولد بهرام گور : ۴۰۰ میلادی زمان مرگ بهرام گور : نامعلوم دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به شاپور […]