بایگانی برچسب ها: اشعار اهرن در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – اهرن

گوی بر منش نام او اهرنا – ز تخم بزرگان رویین تنا نام : اهرن معنای اهرن : به معنای شجاع ، دلیر ( کنایه از فردی که در بی باکی بی مثال است ) دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : رومی وابستگان : داماد قیصر روم که با […]