بایگانی برچسب ها: اشعار استقیلا در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – استقیلا

چنو بازگشت استقیلا چو گرد – بیامد که با شاه جوید نبرد نام : استقیلا محل تولد استقیلا : توران زمین محل مرگ : جنگ بزرگ کیخسرو بدست کیخسرو دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به افراسیاب می رشد منصب استقیلا : شاه ایلا ملیت […]