بایگانی برچسب ها: اسکندری

اسکندری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اسکندری نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر اسکندریه در مصر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اسکندری غرض شهر اسکندریه مصر است که اسکندر آن را ساخته بود و در آن مدفون شد.  این شهر که اکنون اسکندریه خوانده میشود از شهرهای آبادان و مهم […]