بایگانی برچسب ها: اسلام وطنی

جایگاه شاهنامه نزد مردم در دهه شصت خورشیدی

عنوان: جایگاه شاهنامه نزد مردم در دهه شصت خورشیدی نویسندگان: نغمه دادور / محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی / عضو هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، و رئیس قطب علمی فردوسی شناسی تاریخ نگارش : پاییز ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع : […]