بایگانی برچسب ها: اسفندیار

رویین دز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رویین دز نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی:

دژ گنبدان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دژ گنبدان نام فعلی مکان جغرافیایی :  گرد کوه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دژ گنبدان دژی در شهر بلخ بوده که گشتاسپ فرزند خویش اسفندیار را در آن به بند میکشد فرستاد سوی دژ گنبدان           گرفته پس و پیش اسپهبدان با توجه […]

ایتاش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایتاش نام فعلی مکان جغرافیایی :  اتباش در میان دو شهر اوزگند و کاشغر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ایتاش: از این محل یا خرده ولایت سه بار در داستان گشتاسپ با ارجاسپ به این صورت یاد شده است: که این گر بماند زمانی […]

نمایش صوتی شاهنامه – چشم اسفندیار

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – چشمِ اسفندیار مدت زمان فایل صوتی : یک ساعت و چهل و یک دقیقه توضیحات :در افسانه‌ها و اسطوره‌های ایرانی و یونانی دو داستان وجود دارد که بیان‌‌گرِ هستی شگفتِ انسان است. رویین‌تنیِ دو قهرمان افسانه‌‌‌ای، «اسفندیار» و «آشیل». مرگِ اسفندیار در چشم‌‌هایش بود و نقطه‌‌ی آسیب‌پذیری آشیل […]

نمایش صوتی شاهنامه – آخرین نبرد

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – آخرین نبرد مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و پنجاه و چهار دقیقه توضیحات : «اسفندیار» پهلوانی رویین تن و پیروزمند در نبردهاست که پدرش «گشتاسب شاه» وعده ی پادشاهی به او داده است. رسیدن او به شاهی مشروط به انجام کاری است که پدر از او […]

شرح و تفسیر داستان های شاهنامه ( استاد محجوب ) – بخش چهاردهم

عنوان این قسمت : شرح و تفسیر داستان های شاهنامه با صدای استاد محمد جعفر محجوب – بخش چهاردهم توضیحات شخصیت  : محمد جعفر محجوب متولد ۱۳۰۳ تهران نویسنده، محقق، مترجم، مصحح، فرهنگ نویس، فرهنگ‌پژوه ایرانی، استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران و صاحب‌نظر در فرهنگ و ادب عامه بود. ایشان تحصیلات دبستانی و […]

شرح و تفسیر داستان های شاهنامه ( استاد محجوب ) – بخش دوازدهم

عنوان این قسمت : شرح و تفسیر داستان های شاهنامه با صدای استاد محمد جعفر محجوب – بخش دوازدهم توضیحات شخصیت  : محمد جعفر محجوب متولد ۱۳۰۳ تهران نویسنده، محقق، مترجم، مصحح، فرهنگ نویس، فرهنگ‌پژوه ایرانی، استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران و صاحب‌نظر در فرهنگ و ادب عامه بود. ایشان تحصیلات دبستانی و […]

شرح و تفسیر داستان های شاهنامه ( استاد محجوب ) – بخش یازدهم

عنوان این قسمت : شرح و تفسیر داستان های شاهنامه با صدای استاد محمد جعفر محجوب – بخش یازدهم توضیحات شخصیت  : محمد جعفر محجوب متولد ۱۳۰۳ تهران نویسنده، محقق، مترجم، مصحح، فرهنگ نویس، فرهنگ‌پژوه ایرانی، استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران و صاحب‌نظر در فرهنگ و ادب عامه بود. ایشان تحصیلات دبستانی و […]

شرح و تفسیر داستان های شاهنامه ( استاد محجوب ) – بخش دهم

عنوان این قسمت : شرح و تفسیر داستان های شاهنامه با صدای استاد محمد جعفر محجوب – بخش دهم توضیحات شخصیت  : محمد جعفر محجوب متولد ۱۳۰۳ تهران نویسنده، محقق، مترجم، مصحح، فرهنگ نویس، فرهنگ‌پژوه ایرانی، استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران و صاحب‌نظر در فرهنگ و ادب عامه بود. ایشان تحصیلات دبستانی و […]

شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت صد و پنجاه و نهم

شاهنامه خوانی با صدای استاد سید جلال الدین کزازی عنوان این قسمت : شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت صد و پنجاه و نهم توضیحات : سید جلال‌الدین کزازی شناخته‌ شده با نام میرجلال‌الدین کزازی (زاده ۲۸ دی ۱۳۲۷ در کرمانشاه) استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌ پژوه و ادیب ایرانی است. او از […]

شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت صد و پنجاه و هشتم

شاهنامه خوانی با صدای استاد سید جلال الدین کزازی عنوان این قسمت : شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت صد و پنجاه و هشتم توضیحات : سید جلال‌الدین کزازی شناخته‌ شده با نام میرجلال‌الدین کزازی (زاده ۲۸ دی ۱۳۲۷ در کرمانشاه) استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌ پژوه و ادیب ایرانی است. او از […]

شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت صد و چهل و هشتم

شاهنامه خوانی با صدای استاد سید جلال الدین کزازی عنوان این قسمت : شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت صد و چهل و هشتم توضیحات : سید جلال‌الدین کزازی شناخته‌ شده با نام میرجلال‌الدین کزازی (زاده ۲۸ دی ۱۳۲۷ در کرمانشاه) استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌ پژوه و ادیب ایرانی است. او از […]

مقایسۀ «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامۀ فردوسی

عنوان: مقایسۀ «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامۀ فردوسی نویسندگان: اقدس فاتحی / دکتر طاهره خوشجال دستجردی / دکتر محسن ابوالقاسمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشیار زیان و ادبیات دانشگاه اصفهان / استاد زبان و ادبیات […]

رویکردی روان شناسانه به سفر سه قهرمان اساطیری (هرکول، رستم، اسفندیار)

عنوان: رویکردی روان شناسانه به سفر سه قهرمان اساطیری (هرکول، رستم، اسفندیار) نویسندگان: کبری بهمنی / آزاده نیرومند سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: مربی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود / مربی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادبیات عرفانی و اسطوره […]

بررسی بسامد مکرر در روایت های زادن زال در شاهنامه

عنوان: بررسی بسامد مکرر در روایت های زادن زال در شاهنامه نویسند‌ه: دکتر مصطفی صدیقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ جستارهای ادبی (علمی-پژوهشی) شمارۀ صدو هشتاد و دو، پائیز ۱۳۹۲ چکیده مقاله: روایت و روایت پردازی جدا از پیشینه کهن آن، […]

نقد و بررسی برخی از ژرف ساخت های اسطوره ای اسفندیار

عنوان: نقد و بررسی برخی از ژرف ساخت های اسطوره ای اسفندیار نویسنده: دکتر محمود رضایی دشت ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع:  مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال چهاردهم، شمارۀ بیست و هشتم، پائیز و […]

بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان «رستم و اسفندیار»

عنوان : بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان «رستم و اسفندیار» نویسند‌گان : مریم امینی پور /  دکتر احمد ابومحبوب سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب/ استادیار زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تاریخ نگارش : تابستان […]