بایگانی برچسب ها: اسطورۀ یگانه

بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان

عنوان: بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان نویسند‌ه: دکتر محمودرضا قربان صباغ سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ جستارهای ادبی علمی-پژوهشی شماره صدوهشتاد بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: در سال ۱۹۴۹، جوزف کمبل (۱۹۸۷-۱۹۰۴) اسطوره شناس امریکایی، […]