بایگانی برچسب ها: اسطوره قهرمان

دگردیسی های قهرمان در شاهنامه

عنوان: دگردیسی های قهرمان در شاهنامه نویسند‌ه: مصیّب اشکی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و مدرس دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: اسطوره […]