بایگانی برچسب ها: استعاره

مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری

عنوان: مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری نویسندگان: قدسیه رضوانیان / ندا غیاثی / محمد اعظم زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، بابلسر / دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه مازندرانف بابلسر / استادیار پژوهش هنر دانشگاه مازندران، بابلسر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی […]

روایات بندهشی، زمینه گفتمانی استعاره های شاهنامه

عنوان: روایات بندهشی، زمینه گفتمانی استعاره های شاهنامه نویسند‌گان: دکتر سیدعلی قاسم زاده / علی قلی نامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: نشریۀ ادب و زبان […]