بایگانی برچسب ها: استان فارس

داراب گرد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : داراب گرد نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر داراب در استان فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: داراب گرد به دعوی شاهنامه این شهر را داراب فرزند و جانشین همای در فارس ساخت بدین گونه که روزی ز پستی برآمد به کوهی رسید              […]

پسا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پسا نام فعلی مکان جغرافیایی :  فسا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  فسا شرح مکان جغرافیایی: پسا از این شهر زیبا و تاریخی استان فارس که اکنون فسای خوانده میشود تنها در یک بیت از پادشاهی نوشین روان نام برده شده است. این یک بار هم ذیل […]

جز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جَزّ نام فعلی مکان جغرافیایی: در استان فارس در جوار ابرقو نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: جز شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه دو بار از جز نام برده می شود، بار اول در پادشاهی شاپور ذوالاکتاف است که گوید چون وی به صورت بازرگانی ناشناس به درگاه […]