بایگانی برچسب ها: اروندرود

جرد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جرد نام فعلی مکان جغرافیایی :  ندارد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جرد بنا بر ضبط خالقی جایی کنار دریای پارس در حدود فم الاسد و شاید هم دهانۀ اروندرود بوده است

اروندرود

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اروندرود نام فعلی مکان جغرافیایی :  روددجله نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آروند اروندرود: امروز ایرانیان به تجمیع دو رود دجله و فرات اروندرود می گویند، رودی به طول ۱۹۳ کیلومتر که به سمت جنوب شرقی جاری می شود و پس از گذر از […]