بایگانی برچسب ها: ارنواز

نمایش صوتی شاهنامه – فریدون و پسرانش

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – فریدون و پسرانش مدت زمان فایل صوتی : سی و نه دقیقه توضیحات :«سلم» و «تور» و «ایرج» سه پسر فریدون‌اند. سلم، برادر مهتر؛ تور، برادر میانی و ایرج، برادر کهتر است. نام مادر سه پسر را تنها فردوسی و به پیروی از او، مجمل‌التواریخ یاد می‌کند. […]

آیا ضحّاک شاهنامه را می توان مادینه پنداشت؟

عنوان : آیا ضحاک شاهنامه را می توان مادینه پنداشت؟ نویسنده : دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده : استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع : نشریۀ ادب و زبان دانشگدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه […]

شخصیت های شاهنامه – ارنواز

ز پوشیده رویان یکی شهرناز – دگر پاکدامن به نام ارنواز نام : ارنواز دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به طهمورث می رسد ملیت ارنواز : ایرانی وابستگان : پدر ارنواز : جمشید همسران ارنواز : ضحاک ، فریدون خواهر ارنواز : شهرناز […]