بایگانی برچسب ها: ارمایل یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – ارمایل

یکی نام ارمایل پاکدین – دگر نام گرمایل پیشبین نام : ارمایل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار به جمشید می رسد لقب های ارمایل : پارسا ویژگی‌های ارمایل : ایثار و ابتکار ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : ارمایل، در شاهنامه نام گران مایه‌ای […]