بایگانی برچسب ها: ارسطالیس

شخصیت های شاهنامه – ارسطالیس

حکیمی که بود ارسطالیس نام – خردمند و بیدار و گسترده کام نام : ارسطالیس نام های ارسطالیس : ارسطاطالس محل تولد ارسطالیس : یونانی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : یونانی منصب : مشاور و معلم اسکندر توضیحات شخصیت : ارسطالیس، در شاهنامه نام یک حکیم […]