بایگانی برچسب ها: ارزش زن

بررسی تحلیلی زن در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر

عنوان:  بررسی تحلیلی زن در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر نویسنده: مرضیه مکاریان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دبیر ادبیات و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی خمینی شهر اصفهان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۳،بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: شاهنامه یک اثر بزرگ ادبی حماسی […]