بایگانی برچسب ها: اردن

اردن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اردن نام فعلی مکان جغرافیایی :  اردن کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اردن از اردن تنها دو بار در پادشاهی نوشین روان یاد شده و آمده است. که وی در راه شام به مداین در اردن توقفی داشته و آنجا بیمار شده است. […]

شام

شام: غرض سرزمینی کهن در غرب قارۀ آسیا و ساحل شرقی دریای مدیترانه در حد فاصل روم شرقی و مصر و عراق است، که اینک عمده آن شامل کشور سوریه و نیز لبنان است. در ادوار تاریخی شامل سوریه، لبنان، بخش بزرگی از اسرائیل و اردن، و بخش هایی از شمال جزیره العرب بوده است. […]