بایگانی برچسب ها: اردشیر گشتاسپ در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – اردشیر گشتاسپ

نخستین کس نامدار اردشیر – پُس شهریار آن نبرده دلیر نام : اردشیر محل مرگ اردشیر : اولین نبرد گشتاسپ و ارجاسپ دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر اردشیر: گشتاسپ برادران و خواهران اردشیر : […]