بایگانی برچسب ها: اردشیر نکوکار

شخصیت های شاهنامه – اردشیر نکوکار

چو بنشست بر گاه شاه اردشیر – بیاراست آن تخت شاپور پیر نام : اردشیر نام کامل اردشیر : اردشیر نکوکار زمان مرگ اردشیر : ۳۸۳ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به ساسان می رسد لقب های اردشیر : اردشیر دوم یا اردشیر نکوکار […]

پادشاهی اردشیر نکوکار

چو بنشست بر گاه شاه اردشیر بیاراست آن تخت شاپور پیر کمر بست و ایرانیان را بخواند بر پایهٔ تخت زرین نشاند چنین گفت کز دور چرخ بلند نخواهم که باشد کسی را گزند جهان گر شود رام با کام من ببینند تیزی و آرام من ور ایدونک با ما نسازد جهان بسازیم ما با […]