بایگانی برچسب ها: اردشیر نکوکار به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – اردشیر نکوکار

چو بنشست بر گاه شاه اردشیر – بیاراست آن تخت شاپور پیر نام : اردشیر نام کامل اردشیر : اردشیر نکوکار زمان مرگ اردشیر : ۳۸۳ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به ساسان می رسد لقب های اردشیر : اردشیر دوم یا اردشیر نکوکار […]