بایگانی برچسب ها: اردشیر بابکان در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – اردشیر بابکان

نخست از سر بابکان اردشیر – که اندر جهان تازه شد داروگیر نام : اردشیر محل تولد اردشیر : اصطخر – پارس محل مرگ : ۲۴۲ میلادی در اصطخر دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار اردشیر: نیای پدری از طریق ساسان می رسد به دارا لقب های اردشیر : اردشیر بابکان […]