بایگانی برچسب ها: اردبیل

بهمن دز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهمن دز نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دژ بهمن شرح مکان جغرافیایی: بهمن دز دزی افسانه ای یا اساطیری متعلق به دیوان در مرزهای شمال غرب ایران زمین که کیخسرو آن را گشوده و در آنجا آتشکده مشهور و تاریخی […]

باذان پیروز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باذان پیروز نام فعلی مکان جغرافیایی :  اردبیل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه پیروز یزدگرد پس از قحطی در آغاز سلطنتش چند شارستان ساخت که یکی از آنها باذان پیروز بود و بعد اردبیل خوانده شد: دگر کرد باذان پیروز نام                  خنیده […]

اردبیل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اردبیل نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر اردبیل کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  اردویل شرح مکان جغرافیایی: نام اردبیل از دو بخش ارد ( مقدس) و ویل (شهر) تشکیل شده که به معنای شهر مقدس است.اردبیل از شهر های کهن ایران در شمال غربی کشور بوده […]