بایگانی برچسب ها: ارجنگ

ارچنگ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَرچنگ نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای در مرز بین ایران و ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ارچنگ، ارچنگ، ارزنگ شرح مکان جغرافیایی: اَرچنگ اَرچنگان در داستان فرود هنگامی که سپاه ایران با سپهسالاری ،طوس به کنار حصار کلات میرسد و فرود و همراهانش را به […]