بایگانی برچسب ها: ادبیات تطبیقی

تاثیر شاهنامه فردوسی در آثار حماسی غرب

عنوان: تاثیر شاهنامه فردوسی در آثار حماسی غرب نویسنده: احمد تمیم داری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ زبان و ادب پارسی، شمارۀ چهل و دو، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: ویلیام جونز یکی از کسانی بود که در کمپانی هند […]

بررسی تطبیقی ساختار داستان های شیر و گاو در کلیله و دمنه و افراسیاب و سیاوش در شاهنامه

عنوان: بررسی تطبیقی ساختار داستان های شیر و گاو در کلیله و دمنه و افراسیاب و سیاوش در شاهنامه نویسنده: دکتر سعید حسام‌پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ اول، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: دربارۀ […]

شاهنامه در ادبیات ترکی عثمانی

عنوان: شاهنامه در ادبیات ترکی عثمانی نویسند‌گان: یعقوب نوروزی / سیف الدین آب‌برین سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماکو / استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی ادبیات تطبیقی، دورۀ ۴، زمستان ۱۳۹۵، صحفه […]

بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: زهرا دلپذیر / محمد بهنام فر / محمد رضا راش محصل سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، داشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند / استاد گروه زبان و ادبیان فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، […]