بایگانی برچسب ها: ادبیات ترکی عثمانی

شاهنامه در ادبیات ترکی عثمانی

عنوان: شاهنامه در ادبیات ترکی عثمانی نویسند‌گان: یعقوب نوروزی / سیف الدین آب‌برین سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماکو / استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی ادبیات تطبیقی، دورۀ ۴، زمستان ۱۳۹۵، صحفه […]