بایگانی برچسب ها: ابوریحان بیرونی

شاهنامه بوعلی محمد بن احمد بلخی

عنوان : شاهنامه بوعلی محمد بن احمد بلخی نام صاحب اثر:  بوعلی محمد بن احمد بلخی تاریخ نگارش: قبل از ۳۹۱ هجری قمری محل نگارش:  بلخ توضیحات اثر و صاحب اثر: اَبوعَلیِ بَلْخی، محمد بن احمد، از نخستین مؤلفان شاهنامه. از زندگانی او هیچ آگاهی در دست نیست. تنها ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه او را […]

کات

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کات نام فعلی مکان جغرافیایی:  شهری بیرونی در استان خوارزم ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کاث شرح مکان جغرافیایی: کات: کات یا کاث در شاهنامه به عنوان شهری مستقل یاد نشده، بلکه یک بار از شخصی به نام بیورد کاتی سخن به میان آمده که ظاهرا […]