بایگانی برچسب ها: ابرقو

برقوه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برقوه نام فعلی مکان جغرافیایی :   همان شهر ابرقو است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: برقوه: غرض از این نام ظاهرا همان شهر ابرقو یا ابرکوی ایران در استان یزد و بر سر راه آباده و اقلید است. این شهر سابقۀ دیرینه و آثاری […]

جز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جَزّ نام فعلی مکان جغرافیایی: در استان فارس در جوار ابرقو نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: جز شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه دو بار از جز نام برده می شود، بار اول در پادشاهی شاپور ذوالاکتاف است که گوید چون وی به صورت بازرگانی ناشناس به درگاه […]