بایگانی برچسب ها: ابراهیم سلطان

شاهنامه دستنویس ابراهیم سلطان

عنوان: شاهنامه دستنویس ابراهیم سلطان نویسنده: محمود متقالچی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ شمسی منبع: مجلۀ بخارا، سال دوازدهم، شمارۀ هفتادوپنج، فروردین -تیر ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهنامه پژوه بزرگ جناب متقالچی در این مقاله به بررسی و تشریح شاهنامۀ ابراهیم سلطان چاپ کتابخانۀ بودلیان دانشگاه کمبریج انگلستان می پردازد کلمات کلیدی: […]