بایگانی برچسب ها: آیین شمنی

بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان «رستم و اسفندیار»

عنوان : بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان «رستم و اسفندیار» نویسند‌گان : مریم امینی پور /  دکتر احمد ابومحبوب سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب/ استادیار زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تاریخ نگارش : تابستان […]