بایگانی برچسب ها: آل

ال

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آل نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای آل در پنجاه کیلومتری شمال غرب مشهد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آل نام دژی در ولایت طوس بوده است که خرابه های آن هم اینک در جوار روستای نوساز آل در فاصله تقریباً پنجاه کیلومتری شمال […]

آل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آل نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای آل در شهرستان طوس مشهد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ال: نام دژی در ولایت طوس بوده است که خرابه های آن هم اینک در جوار روستای نوساز آل در فاصله تقریبا پنجاه کیلومتری شمال غرب شهر […]