بایگانی برچسب ها: آلودگی

تجلی عشق در حماسه های ملی

عنوان: تجلی عشق در حماسه های ملی نویسنده: علی اکبر امامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۹۳، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: نویسنده داستان عشق‌های شاهنامه را در سه دسته طبقه بندی کرده است. عشق‌هایی که به ازدواج انجامیده‌اند، عشق‌هایی […]