بایگانی برچسب ها: آسمان

تأثیر کواکب در پیشگوی‌های شاهنامه

عنوان: تأثیر کواکب در پیشگوی‌های شاهنامه نویسندگان: دکتر حسین منصوریان سرخگریه / لیلا توکل راد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر / دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ منبع: پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسی، دورۀ […]