بایگانی برچسب ها: آرچنگ

ارچنگ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَرچنگ نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای در مرز بین ایران و ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ارچنگ، ارچنگ، ارزنگ شرح مکان جغرافیایی: اَرچنگ اَرچنگان در داستان فرود هنگامی که سپاه ایران با سپهسالاری ،طوس به کنار حصار کلات میرسد و فرود و همراهانش را به […]

دو جای نام ناشناخته در شاهنامه

عنوان: دو جای نام ناشناخته در شاهنامه نویسنده: دکتر محمد جعفی یاحقّی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو نه، زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: محققان تا کنون تحقیق چندانی دربارۀ جای نام های شاهنامه انجام نداده […]