بایگانی برچسب ها: آرزو یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – آرزو (دختر ماهیار)

دلارام را آرزو نام بود – همو غمگسار و دلارام بود نام : آرزو دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر آرزو : ماهیار گوهر فروش توضیحات شخصیت : آرزو یا آرزوی، دختر چنگ نواز و چکامه سرای «ماهیار گوهرفروش» بود که بهرام گور […]

شخصیت های شاهنامه – آرزو (زن سلم)

زن تور را ماه آزاده خوی – زن سلم را کرد نام آرزوی نام : آرزو زادگاه آرزو : یمن دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : تازی وابستگان : پدر آرزو : سرو شاه یمن همسر آرزو : سلم پسر فریدون خواهران آرزو : آزاده و […]