بایگانی برچسب ها: آتشکده بلخ

نوش آذر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نوش آذر نام فعلی مکان جغرافیایی :  آتشکده مشهوری در کنار بلخ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نوش آذر آتشکده ای در بلخ هنگام پادشاهی لهراسپ فرزند و جانشینش گشتاسپ بوده است که در زمان حملۀ ارجاسب به بلخ در غیاب گشتاسپ جمعی از […]