بایگانی برچسب ها: آب نیل

نیل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نیل نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود نیل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آب نیل، رود نیل، دریای نیل شرح مکان جغرافیایی: غرض رود مشهور کشور مصر است که در شاهنامه مکرراً به صورت نیل دریای نیل رود نیل و آب نیل از آن نام برده شده […]