دسته: واژه شناسی شاهنامه

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش آغاز کتاب

در تکمیل معانی واژه ها و عبارت های این بخش، از منابع زیر استفاده شده است : لغتنامه دهخدا اثر علی‌اکبر دهخدا کتاب معجم شاهنامه اثر محمد بن رضا بن محمد علوی توسی کتاب واژه‌نامه شاهنامه اثر استاد جلال خالقی مطلق به زودی واژه های بیشتری به این بخش اضافه خواهد شد.  
عنوان ۳ از ۳«۱۲۳