پادکست فردوسی خوانی

اطلاعات این صفحه در حال کامل شدن است.

پادکست فردوسی خوانی : فردوسی خوانی

ساختن پادکست رایگان نیست. مخارجی دارد مثل هزینه‌ی سرویس میزبان فایل‌های صوتی، میزبان دامنه وبسایت و ابزار ضبط صدا. علاوه بر این، برای تبلیغ این پادکست مخارج دیگری مثل هزینه چاپ پوستر هم وجود دارد. در ابتدای کار هزینه های این برنامه را شخصاً پرداخت می‌کردم ولی کمک مالی شنوندگان قطعاً می‌تواند مسیر آینده را هموارتر کند.