متاسفانه ویکی شاهنامه مورد حمله هکری قرار گرفته بود.

سلام، متاسفانه در چند روز گذشته ویکی شاهنامه مورد حمله هکری قرار گرفته بود.

مجبور شدیم بعضی از لینک ها را حذف کنیم و کاربران را به این صفحه ارجاع دهیم.

با ما همراه باشید

ویکی شاهنامه

 

شاهنامه صوتی

معنی واژگان و عبارت های مهم شاهنامه

معرفی نقاط جغرافیایی

معرفی شخصیت های شاهنامه

داستان های شاهنامه به نثر

داستان های صوتی شاهنامه