نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گنگ

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در داستان فرود و لشکر بردن طوس به جوار دژ ،کلات در یک بیت از گنگ یاد شده که خالقی آن را از متن به حاشیه برده اما در مسکو چنین آمده است

چو برخاست آوای کوس از چرم            جهان کرد آبنوس از میم

یکی دیده بان آمد از دیده گاه              سخن گفت با او ز ایران سپاه

  که دشت و در و کوه پرلشکر است       تو خورشید گویی به بند اندرست

ز دربند دژ تا بیابان گنگ                     سپاه است و پیلان و مردان جنگ

مسکو در زیرنویس مربوط به بیابان گنگ این ضبطها را هم به دست داده است «بیابان جنگ» بر کوه «کنگ» و «درازای کنگ» که در اصل باید «تا در آرچنگ» باشد.

 

قبلی «
بعدی »