گلچینی از دیرینه ها: شاهنامه تصنیف ابوالقاسم طوسی متخلص به فردوسی

عنوان: گلچینی از دیرینه ها: شاهنامه تصنیف ابوالقاسم طوسی متخلص به فردوسی

نویسنده: سیلوستر دو ساسی –  مترجم احمد سمیعی (گیلانی)

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  زبان شناس و خاور شناس سرشناس فرانسوی

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: نامه فرهنگستان دورۀ یازده شمارۀ ۲ تابستان ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

نگارنده در این مقاله در تلاش است با بررسی و توصیف شاهنامۀ فردوسی جزئیات بیشتری از این اثر گرانها را به اطلاع خوانندگان خود برساند هرچند خود نگارنده نیز معترف شده است که این فرصت اندک نمی تواند بیان کننده تمامی جوانب و ویژگی های این اثر فاخر باشد.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی,

دریافت مقاله: گلچینی از دیرینه ها: شاهنامه تصنیف ابوالقاسم طوسی متخلص به فردوسی

قبلی «
بعدی »