نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گجاران

نام فعلی مکان جغرافیایی :  واقع در نزدیکی شهر بوشهر

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کجاران

شرح مکان جغرافیایی:

گجاران: یا کجاران شهری بوده است در کنار دریای پارس یا خلیج فارس که در آغاز پادشاهی اردشیر ساسانی، بنا بر داستان رمزآمیز «کرم هفتواد»، مردم آن با رهبری هفتواد(به معنی صاحب هفت پسر) دژی در جوار آن بر روی کوهی ساخته و باغی شده اند، به گونه ای که سپاه اردشیر را به برکت وجود کرم مرموز شکست داده اند. در آغاز داستان «کرم هفتواد» توصیف شهر گجاران چنین آمده است:

ببین این شگفتی که دهقان چه گفت     بدان کُه که بگشاد راز از نهفت

زشهر گجاران به دریای پارس     چه گوید زبالا و پهنای پارس

یکی شهربد تنگ و مردم بسی    زکوشش بدی خوردن هر کسی

بدان شهر دختر فراوان بدی       که بی کام جوینده نان بدی

به یک روی نزدیک تر بود کوه    شدندی همه دختران هم گروه

اگر از ماهیت اساطیری و افسانه ای داستان کرم هفتواد بگذریم ، چون نام این شهر در کارنامک یا کارنامه اردشیر کلالان، در مجمل التواریخ کجاوران، و در تاریخ طبری کوجران آمده، آقای وداد پس از تأملاتی در این نام ها، محل شهر و دز کجاران را در روستای کلل شهرستان اهرم، نزدیک بندر بوشهر شناسایی کرده است

قبلی «
بعدی »