نام و نام خانوادگی : کارن پور وصال

سال تولد : ۱۳۹۳

سال آغاز فعالیت : ۱۳۹۶

استان و شهر محل زندگی : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : فاطمه اکبری

سبک اجرا شاهنامه :شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

 

قبلی «
بعدی »